Nasıl Öğreniriz?

Nasıl Öğreniriz?

– Bilimin doğasını anlamak,
– Araştırma becerilerinin geliştirilmesi,
– Mantıksal olarak düzenli düşünme becerilerinin geliştirilmesi,
– Bilimsel düşünme süreçlerini kullanmak
fen bilimleri dersinin amaçları arasındadır.

Bu amaçlar ve eleştirel düşünme becerileri gibi unsurlar düşünüldüğünde fen okuryazarlığının gelişmesi açısından deney ve uygulama önem taşımaktadır.

Bu sebeple ben de öğrencilerimle birebir çalışmalarımda, fen bilimleri eğitim programında düzenlenen kazanımlarına yönelik deney ve uygulama etkinliklerine yer veriyorum. Bu sayede öğrencilerimin fen bilimleri dersinde tam öğrenme sağlamalarına destek oluyorum.

Ayrıntılı bilgi, soru ve talepleriniz için: